‘1960 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Mustafa Sartık ilk, orta ve lise öğrenimini aynı kentte tamamladı. 25 yılı aşan tekstil sektörü tecrübesiyle Sarteks Örme Kumaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Hayatı boyunca insanlara faydalı olmak adına birçok faaliyette yer alıp ülkesine faydalı olmak ve ülkesinin geleceğine katkı sunmak amacıyla  çalışmalar yapılmasına olanak sağlayan Sartık, evli ve dört çocuk babasıdır’
 
Değerli Dostlarım,
 
Uluslararası arenada devlet dışı aktörlerin rolünün gitgide artmasına bağlı olarak STK’lar ulusal sınırların ötesine geçmeye başlamış, bu nedenle de ülkelerarası çalışmalarda devletlerin en önemli partnerleri haline gelmişlerdir.
 
Türkiye de uluslararası sahada gerçekleşen bu değişimden nasibini almakta ve bu süreç içinde hükümet dışı örgütler daha çok insiyatif geliştirmekte, daha çok dış politikaya etki edebilme kabiliyeti elde etmektedir.
 
STK’ların amacı sadece belli konuların ortaya konulması ve bunların kamuoyuna duyurulmasından ibaret olmamalıdır. Farklı STK’lar arasında somut işbirlikleri ve ağlar kurmak ve bunları aktif tutabilmek, uluslararası ağlara dahil olmak ve ortaklıklar kurmak için etkin bir kamu diplomasisi oldukça önemlidir.
 
Bölgesel anlamda güven ve istikrarın temini ve devamlılığı, ekonomik ve sosyal gelişmeyi de beraber getiren unsurların başında yer almaktadır. Bu noktadan hareketle Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne kadar, komşularıyla ilişkilerinde barış ve güven ortamına dayalı bir dış politika temelinde hareket etmesi, tarihi misyonu da göz önünde bulundurulduğunda özel bir öneme sahiptir.
 
Günümüzde hızla değişen dünya düzeni karşısındaki bu değişimlerin en yoğun yaşandığı bir coğrafyanın hem fiziki hem de siyasi olarak merkezinde yer alan ülkemizin, tarihi misyonuna uygun hareket etmesi ve bu yönüyle de örneklik teşkil etmesi beklenmektedir.
 
Zeytinburnu Tekstil Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikaları çerçevesinde şekillendirilmiş bir gelecek inşasına aktif bir STK olarak katkıda bulunmak önceliğimiz olmuştur.  Dernek olarak bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda gerek yurtiçi gerekse yurtdışında STK’lar, üniversiteler ve ihracatçı birlikleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projeler ile misyonumuzu sürdürüyor olmak bizlere gurur veriyor.
 

Biz ezelde ne takdir edildiğini bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa, o da usulüne uygun çalışanın kazanacağıdır. Zeytinburnu sanayicisi, iş adamı ve ülke ekonomisinin daha ileri seviyelere ulaşması için göstereceğimiz tüm faaliyetlerde, “BİZ” kültürünü perçinlemek ve dahası buna anlam katmak gerektiğine inandığımızı belirtmek istiyorum. Bunun için süreçlerdeki paydaşları da bu düşünce sistemine dâhil etmeyi anlamak ve uzmanlıklarından faydalanmanın lazım olduğuna inanıyoruz. Bölgemizdeki değerli katılımcıları dinleyecek, tecrübelerini ve çok değerli fikirlerini paylaşıma açık tutarak, sanayimizin bir anlamda aklını yeniden oluşturacağız. Yatırım, üretim, pazarlama, tasarım, teknoloji, Araştırma ve Geliştirme alanlarında kabiliyetini toplam fayda olarak elde edip tüm üyelerimize bir kazanım olarak tekrar sunulmasını sağlayacağız. Üyelerimizin mevcut ticari kabiliyetini yönlendirip daha da geliştirmeye ve büyütmeye özen göstereceğiz.

Üyelerimizin özellikle yurtdışı rekabet üstünlüğü sağlamak için bir taraftan sanayici olarak markalaşma, dağıtım, tanıtım, inovasyon üzerine neler yapılabileceklerimiz değerlendirilirken, diğer taraftan işçilik, navlun gibi maliyetlerin devletimizin de desteği ile daha iyi seviyelere gelmesi için yardımcı olacağız.

Global pazarlarda pazar taleplerinin istenilen zamanda karşılanması, kaliteli hizmet ve ürün, en düşük stok seviyeleri ile çalışılması rekabet üstünlüğü için büyük öneme sahiptir. Böyle bir durum için sadece üyelerimizin hazırlıklı ve yeterli olması yetmemekte, sürece tüm sektör oyuncularını da dahil olması gerekmektedir. Kalite, hız, güven, istikrar gibi objektif beklentiler; tutarlılık, fedakârlık, sadakat gibi yazılı olmayan beklentiler ile yan yana durmaktadır. Bu ortak kültüre sahip firmalarımız her şeyin fiyat olmadığı bilincinden hareketle işbirliklerini geliştirmeyi benimsemelidirler.

İş süreçlerini kolaylaştıran istenen kaliteyi hizmetleri ile de pekiştiren, kendini müşterisinin yerine koyabilen, süreçlerde istikrarı muhafaza eden belli bir işletme kültürüne sahip firmaların değer kazanmakta olduğu ortadadır.

Artık düşük karlar söz konusu olduğuna göre, büyüme hedeflerimiz, yüksek kapasitemiz, üretim ve diğer tüm süreçlerdeki verimliliği artırmak için gösterdiğimiz hassasiyet ve ciddiyet ile birlikte teknolojilerimiz ile de kendinizi yenilememiz ve kabiliyetlerimizi artırmamız önemlidir.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen başta  dostlarımız olmak üzere ülkesine gönül vermiş, hayat bulduğumuz topraklardan beslenen tüm ülkemiz sevdalılarına başta şahsım olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimiz adına teşekkürü bir borç biliyorum.
Mustafa Sartık
Zeytinburnu Tekstil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı
%d blogcu bunu beğendi: